Serveis

GESTIÓ DE L’ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT

14/02/2023

Dissenyem i duem a terme estratègies i projectes d’adquisició, instal·lació i manteniment per a processos de compra de tecnologia mèdica i científica d’entitats públiques i privades

MODELS D’ADQUISICIÓ

  • Disseny d’estratègies d’adquisició
  • Proposta d’estratègies de partenariat
  • Anàlisi d’inversions
IMG

CONTRACTACIÓ D’EQUIPAMENT MÈDIC

  • Definició d’especificacions tècniques EETT
  • Redacció de plecs tècnics d’adquisició PPT
  • Suport a la redacció de plecs administratius PA
  • Avaluació d’ofertes
  • Redacció d’informes d’adjudicació
IMG

ALTRES CONTRACTACIONS

  • Contractació de serveis de manteniment
  • Adquisició de tecnologia innovadora
IMG

Serveis

Equipament

Serveis

14/2/2023 0:00:00

-

Equipament
-
Equipament

Gestió

Serveis

14/2/2023 0:00:00

.

Gestió
.
Gestió

Tecnologia

Serveis

14/2/2023 0:00:00

-

Tecnologia
-
Tecnologia