Projectes

Suport a projectes d'inversió en equipament del BID a Bolívia

04/07/2017 0:00:00

Des del 2015, BIOREM participa com a expert en enginyeria biomèdica hospitalària per a l'avaluació dels projectes d'equipament mèdic finançats pel Banc Interamericà de Desenvolupament (BID) a Bolívia. L'avaluació s'enfoca a assegurar l'adequació de la dotació de l'equipament mèdic de diversos hospitals i centres de salud a la normativa vigent i d'acord tant al nivell de complexitat del centre com al nivell del mercat tecnològic de l'entorn. Les tasques de suport impliquen la revisió de propostes d'equipament i especificacions tècniques, la visita i inspecció dels centres en funcionament i l'estudi del mercat local.

Des de BIOREM acompanyem el procés d’ambientalització i dissenyem la implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental EMAS

Banc Interamericà de Desenvolupament (BID). 2015-2017.

Services Home

Medical equipment planning

Services Home

20/01/2021 0:00:00

Hospital and laboratory equipment plans for healthcare centers, laboratories, hospital networks and emergency infrastructures.

Medical equipment planning
Medical equipment planning

Consulting in medical technology

Services Home

20/01/2021 0:00:00

Consulting projects on medical and scientific technology: planning, invest assessment, technology analysis, innovation, relocation and management models.

Consulting in medical technology
Consulting in medical technology

Equipment management

Services Home

20/01/2021 0:00:00

Design and PM for equipment acquisition, installation, commissioning and training, inventory, and environmental management.

Equipment management
Equipment management

COVID-19 emergency response

Services Home

13/03/2017 0:00:00

As experts on biomedical equipment, we have participated in the technical assessment of medical equipment for installation and use in COVID-19 temporary and emergency infrastructures.

COVID-19 emergency response
COVID-19 emergency response

Publications & Education

Services Home

14/03/2017 0:00:00

Check our latest publications and specialized courses. Today's highlights: paper on smart technologies in intensive care units, recently published on Hospitecnia's website.

Publications & Education
Publications & Education

Latest news

Services Home

15/03/2017 0:00:00

Latest news from biomedical equipment: new infrastructures, products, technology innovation, scientific advances and related knowledge.

Latest news
Latest news