Projectes

Suport a projectes d'inversió en equipament del BID a Bolívia

04/07/2017 0:00:00

Des del 2015, BIOREM participa com a expert en enginyeria biomèdica hospitalària per a l'avaluació dels projectes d'equipament mèdic finançats pel Banc Interamericà de Desenvolupament (BID) a Bolívia. L'avaluació s'enfoca a assegurar l'adequació de la dotació de l'equipament mèdic de diversos hospitals i centres de salud a la normativa vigent i d'acord tant al nivell de complexitat del centre com al nivell del mercat tecnològic de l'entorn. Les tasques de suport impliquen la revisió de propostes d'equipament i especificacions tècniques, la visita i inspecció dels centres en funcionament i l'estudi del mercat local.

Des de BIOREM acompanyem el procés d’ambientalització i dissenyem la implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental EMAS

Banc Interamericà de Desenvolupament (BID). 2015-2017.

Services Home

COVID-19 emergency response

Services Home

13/03/2017 0:00:00

We are conducting biomedical equipment assessment –technical specifications, functionalities, components and installation requirements– to allow its use in COVID-19 temporary and emergency infrastructures.

COVID-19 emergency response
COVID-19 emergency response

Medical equipment plans & projects

Services Home

14/03/2017 0:00:00

We design medical equipment plans for new and remodeled healthcare centers and biomedical research institutions. And develop their technical projects for the definition of installation requirements and the design of engineering installations and architectural rooms.

Medical equipment plans & projects
Medical equipment plans & projects

Equipment acquisition

Services Home

15/03/2017 0:00:00

We adapt the process of equipment acquisition to the needs and characteristics of the public or private healthcare institution. We develop tools and processes for each step of the acquisition.

Equipment acquisition
Equipment acquisition

Installation, commissioning and training

Services Home

16/03/2017 0:00:00

We design, develop and assist on processes of equipment installation, commissioning and training for your healthcare institution.

Installation, commissioning and training
Installation, commissioning and training

Biomedical research centers

Services Home

17/03/2017 0:00:00

Assessment and optimization of the building distribution and physical resources use for the design, management and upgrade of scientific and research centers.

Biomedical research centers
Biomedical research centers

Environmental management

Services Home

18/03/2017 0:00:00

We ideate and implement environmental solutions for healthcare institutions aimed at improving resource consumption efficiency, assessing the installation of medical technology, fulfilling legal requirements and/or acquiring an ecocertification.

Environmental management
Environmental management