Projectes

Pla d'Equipament de la nova Clínica Angloamericana de Lima

04/07/2017 0:00:00

L'ampliació de la Clínica Angloamericana de Lima (Perú) preveu la construcció de 3 nous edificis per a l'activitat hospitalària, amb un total de 40.000 m2. La proposta arquitectònica l'ha liderada l'estudi PSP Arquitectura de Barcelona. Conjuntament amb QRI, hem desenvolupat el Pla d'Equipament hospitalari, pla que cal emmarcar dins la norma tècnica peruana 119 de "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Tercer Nivel de Atención".

Les tasques d'equipament inclouen la definició d'equips en format "room by room", la valoració econòmica i avaluació d'escenaris d'adquisició d'equips, i la ubicació dels equips sobre els plànols arquitectònics.

Des de BIOREM acompanyem el procés d’ambientalització i dissenyem la implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental EMAS

Clínica Angloamericana. 2016.

Services Home

Medical equipment planning

Services Home

20/01/2021 0:00:00

Hospital and laboratory equipment plans for healthcare centers, laboratories, hospital networks and emergency infrastructures.

Medical equipment planning
Medical equipment planning

Consulting in medical technology

Services Home

20/01/2021 0:00:00

Consulting projects on medical and scientific technology: planning, invest assessment, technology analysis, innovation, relocation and management models.

Consulting in medical technology
Consulting in medical technology

Equipment management

Services Home

20/01/2021 0:00:00

Design and PM for equipment acquisition, installation, commissioning and training, inventory, and environmental management.

Equipment management
Equipment management

COVID-19 emergency response

Services Home

13/03/2017 0:00:00

As experts on biomedical equipment, we have participated in the technical assessment of medical equipment for installation and use in COVID-19 temporary and emergency infrastructures.

COVID-19 emergency response
COVID-19 emergency response

Publications & Education

Services Home

14/03/2017 0:00:00

Check our latest publications and specialized courses. Today's highlights: paper on smart technologies in intensive care units, recently published on Hospitecnia's website.

Publications & Education
Publications & Education

Latest news

Services Home

15/03/2017 0:00:00

Latest news from biomedical equipment: new infrastructures, products, technology innovation, scientific advances and related knowledge.

Latest news
Latest news