Projectes

Trasllat de l'Institut de Recerca Biomèdica de l'Hospital de Sant Pau

L'Insitut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (IIB Sant Pau) prepara el trasllat de l'activitat científica al nou edifici ubicat al carrer de Sant Quintí, dins el recinte hospitalari. Formant part de l'equip encarregat de les tasques de suport al trasllat, BIOREM duu a terme la gestió i consultoria de l'equipament, amb l'objectiu d'actualitzar el parc d'equips, dimensionar les tasques de trasllat, optimitzar els recursos físics a la nova instal·lació i definir el nou model de gestió d'equipament, espais i serveis.

L'obra es troba actualment en fase final d'execució i es preveu iniciar el trasllat dels grups científics a finals d'aquest any 2017.

Les tasques de BIOREM són enfocades a l’assistència tècnica per a la instal·lació de l’equipament dels dos hospitals, incloent el desenvolupament del grafisme de l'equipament sobre plànol arquitectònic

Fundació Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 2016-2018.

Serveis Home

Plans d'equipament hospitalari

Plans d'equipament hospitalari

Dissenyem i desenvolupem plans d'equipament hospitalari per a l'ampliació, trasllat i construcció de centres de salut, hospitals, laboratoris clínics i centres de recerca biomèdica.

Projectes tècnics d'equipament

Projectes tècnics d'equipament

Preparem projectes tècnics de servituds enfocats a dissenyar les instal·lacions i l'arquitectura dels espais d'acord a les necessitats de l'equipament. Per a la fase d'explotació, redactem plans de manteniment preventiu i realitzem auditories del parc d'equips.

Gestió de l'adquisició d'equipament

Gestió de l'adquisició d'equipament

Adaptem el procés d'adquisició a la institució pública o privada i als condicionants específics de l'operació. Executem els mecanismes i processos de totes les etapes de l'adquisició.

Recepció, instal·lació i funcionament

Recepció, instal·lació i funcionament

Desenvolupem, dirigim i supervisem tasques de recepció, inventari i posada en marxa de nous equips.

Equipaments científics i de recerca

Equipaments científics i de recerca

Especialització en usos i anàlisi de recursos dels equipaments científics i de recerca enfocada a optimitzar i actualitzar els models d'utilització dels recursos físics de centres punters i de referència.

Gestió ambiental de centres sanitaris

Gestió ambiental de centres sanitaris

Ideem i implantem solucions ambientals per a institucions de salut amb l'objectiu de millorar l'eficiència en el consum de recursos, avaluar la implantació de tecnologia mèdica, donar resposta a les necessitats normatives i /o optar a una ecocertificació.