Projectes

Suport a projectes d'inversió en equipament del BID a Bolívia

Des del 2015, BIOREM participa com a expert en enginyeria biomèdica hospitalària per a l'avaluació dels projectes d'equipament mèdic finançats pel Banc Interamericà de Desenvolupament (BID) a Bolívia. L'avaluació s'enfoca a assegurar l'adequació de la dotació de l'equipament mèdic de diversos hospitals i centres de salud a la normativa vigent i d'acord tant al nivell de complexitat del centre com al nivell del mercat tecnològic de l'entorn. Les tasques de suport impliquen la revisió de propostes d'equipament i especificacions tècniques, la visita i inspecció dels centres en funcionament i l'estudi del mercat local.

Des de BIOREM acompanyem el procés d’ambientalització i dissenyem la implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental EMAS

Banc Interamericà de Desenvolupament (BID). 2015-2017.

Serveis Home

Plans d'equipament hospitalari

Plans d'equipament hospitalari

Dissenyem i desenvolupem plans d'equipament hospitalari per a l'ampliació, trasllat i construcció de centres de salut, hospitals, laboratoris clínics i centres de recerca biomèdica.

Projectes tècnics d'equipament

Projectes tècnics d'equipament

Preparem projectes tècnics de servituds enfocats a dissenyar les instal·lacions i l'arquitectura dels espais d'acord a les necessitats de l'equipament. Per a la fase d'explotació, redactem plans de manteniment preventiu i realitzem auditories del parc d'equips.

Gestió de l'adquisició d'equipament

Gestió de l'adquisició d'equipament

Adaptem el procés d'adquisició a la institució pública o privada i als condicionants específics de l'operació. Executem els mecanismes i processos de totes les etapes de l'adquisició.

Recepció, instal·lació i funcionament

Recepció, instal·lació i funcionament

Desenvolupem, dirigim i supervisem tasques de recepció, inventari i posada en marxa de nous equips.

Equipaments científics i de recerca

Equipaments científics i de recerca

Especialització en usos i anàlisi de recursos dels equipaments científics i de recerca enfocada a optimitzar i actualitzar els models d'utilització dels recursos físics de centres punters i de referència.

Gestió ambiental de centres sanitaris

Gestió ambiental de centres sanitaris

Ideem i implantem solucions ambientals per a institucions de salut amb l'objectiu de millorar l'eficiència en el consum de recursos, avaluar la implantació de tecnologia mèdica, donar resposta a les necessitats normatives i /o optar a una ecocertificació.