Qui som

Serveis

BIOREM oferim solucions d’enginyeria i consultoria per a la planificació i la gestió d'equipament biomèdic i científic:

  • plans d'equipament hospitalari: disseny de plans d'equipament per a centres sanitaris, xarxes de salut i plans mestre.
  • projectes tècnics d'equipament: especificacions tècniques i d'instal·lacions per a projectes constrictius i de manteniment d'equipament.
  • gestió de l'adquisició de l'equipament: suport tècnic per al disseny i desenvolupament de l'adquisició d'equipament biomèdic.
  • recepció, instal·lació i posada en marxa: tasques in situ per a la ICT (installation, commissioning and training) de l'equipament.
  • gestió d’equipaments científics i de recerca: projectes d’optimització, estratègia i gestió de recursos físics de laboratoris d'anàlisi i recerca.
  • gestió ambiental de centres sanitaris: propostes de millora ambiental per a la gestió d’instal·lacions, l’equipament hospitalaris i la planificació d’infraestructures sanitàries.

Serveis Home

Plans d'equipament hospitalari

Plans d'equipament hospitalari

Dissenyem i desenvolupem plans d'equipament hospitalari per a l'ampliació, trasllat i construcció de centres de salut, hospitals, laboratoris clínics i centres de recerca biomèdica.

Projectes tècnics d'equipament

Projectes tècnics d'equipament

Preparem projectes tècnics de servituds enfocats a dissenyar les instal·lacions i l'arquitectura dels espais d'acord a les necessitats de l'equipament. Per a la fase d'explotació, redactem plans de manteniment preventiu i realitzem auditories del parc d'equips.

Gestió de l'adquisició d'equipament

Gestió de l'adquisició d'equipament

Adaptem el procés d'adquisició a la institució pública o privada i als condicionants específics de l'operació. Executem els mecanismes i processos de totes les etapes de l'adquisició.

Recepció, instal·lació i funcionament

Recepció, instal·lació i funcionament

Desenvolupem, dirigim i supervisem tasques de recepció, inventari i posada en marxa de nous equips.

Equipaments científics i de recerca

Equipaments científics i de recerca

Especialització en usos i anàlisi de recursos dels equipaments científics i de recerca enfocada a optimitzar i actualitzar els models d'utilització dels recursos físics de centres punters i de referència.

Gestió ambiental de centres sanitaris

Gestió ambiental de centres sanitaris

Ideem i implantem solucions ambientals per a institucions de salut amb l'objectiu de millorar l'eficiència en el consum de recursos, avaluar la implantació de tecnologia mèdica, donar resposta a les necessitats normatives i /o optar a una ecocertificació.