Projectes

Projecte executiu d’equipament El Niño i La Maternidad de Panamà

El projecte defineix el marc constructiu de dos centres sanitaris d’atenció materno-infantil a Panamà: l’hospital de El Niño i la Maternidad de Santo Tomás. Tots dos centres, contigus, engloben una superfície total de 85.000 m2 i ofereixen 720 llits.

El projecte es duu a terme liderat pel Ministeri de Salud del Panamà amb la col·laboració de PINEARQ per a l’arquitectura i AYESA per a l’enginyeria. BIOREM hem realitzat les tasques relatives a l’equipament biomèdic: la revisió i complementació del pla d’equipament realitzat pel Ministeri de Salut, l’elaboració de les servituds d’instal·lació i funcionament dels equips corresponents i el grafisme d’aquestes servituds sobre l’obra i les instal·lacions així com la proposta d’ubicació de l’equipament.

Les tasques de BIOREM són enfocades a la gestió de la tecnologia mèdica de la nova unitat

Ministerio de la Salud, Panamà. 2017.

Serveis Home

Plans d'equipament hospitalari

Plans d'equipament hospitalari

Dissenyem i desenvolupem plans d'equipament hospitalari per a l'ampliació, trasllat i construcció de centres de salut, hospitals, laboratoris clínics i centres de recerca biomèdica.

Projectes tècnics d'equipament

Projectes tècnics d'equipament

Preparem projectes tècnics de servituds enfocats a dissenyar les instal·lacions i l'arquitectura dels espais d'acord a les necessitats de l'equipament. Per a la fase d'explotació, redactem plans de manteniment preventiu i realitzem auditories del parc d'equips.

Gestió de l'adquisició d'equipament

Gestió de l'adquisició d'equipament

Adaptem el procés d'adquisició a la institució pública o privada i als condicionants específics de l'operació. Executem els mecanismes i processos de totes les etapes de l'adquisició.

Recepció, instal·lació i funcionament

Recepció, instal·lació i funcionament

Desenvolupem, dirigim i supervisem tasques de recepció, inventari i posada en marxa de nous equips.

Equipaments científics i de recerca

Equipaments científics i de recerca

Especialització en usos i anàlisi de recursos dels equipaments científics i de recerca enfocada a optimitzar i actualitzar els models d'utilització dels recursos físics de centres punters i de referència.

Gestió ambiental de centres sanitaris

Gestió ambiental de centres sanitaris

Ideem i implantem solucions ambientals per a institucions de salut amb l'objectiu de millorar l'eficiència en el consum de recursos, avaluar la implantació de tecnologia mèdica, donar resposta a les necessitats normatives i /o optar a una ecocertificació.