Projectes

Pla d'Equipament de la nova Clínica Angloamericana de Lima

L'ampliació de la Clínica Angloamericana de Lima (Perú) preveu la construcció de 3 nous edificis per a l'activitat hospitalària, amb un total de 40.000 m2. La proposta arquitectònica l'ha liderada l'estudi PSP Arquitectura de Barcelona. Conjuntament amb QRI, hem desenvolupat el Pla d'Equipament hospitalari, pla que cal emmarcar dins la norma tècnica peruana 119 de "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Tercer Nivel de Atención".

Les tasques d'equipament inclouen la definició d'equips en format "room by room", la valoració econòmica i avaluació d'escenaris d'adquisició d'equips, i la ubicació dels equips sobre els plànols arquitectònics.

Des de BIOREM acompanyem el procés d’ambientalització i dissenyem la implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental EMAS

Clínica Angloamericana. 2016.

Serveis Home

Plans d'equipament hospitalari

Plans d'equipament hospitalari

Dissenyem i desenvolupem plans d'equipament hospitalari per a l'ampliació, trasllat i construcció de centres de salut, hospitals, laboratoris clínics i centres de recerca biomèdica.

Projectes tècnics d'equipament

Projectes tècnics d'equipament

Preparem projectes tècnics de servituds enfocats a dissenyar les instal·lacions i l'arquitectura dels espais d'acord a les necessitats de l'equipament. Per a la fase d'explotació, redactem plans de manteniment preventiu i realitzem auditories del parc d'equips.

Gestió de l'adquisició d'equipament

Gestió de l'adquisició d'equipament

Adaptem el procés d'adquisició a la institució pública o privada i als condicionants específics de l'operació. Executem els mecanismes i processos de totes les etapes de l'adquisició.

Recepció, instal·lació i funcionament

Recepció, instal·lació i funcionament

Desenvolupem, dirigim i supervisem tasques de recepció, inventari i posada en marxa de nous equips.

Equipaments científics i de recerca

Equipaments científics i de recerca

Especialització en usos i anàlisi de recursos dels equipaments científics i de recerca enfocada a optimitzar i actualitzar els models d'utilització dels recursos físics de centres punters i de referència.

Gestió ambiental de centres sanitaris

Gestió ambiental de centres sanitaris

Ideem i implantem solucions ambientals per a institucions de salut amb l'objectiu de millorar l'eficiència en el consum de recursos, avaluar la implantació de tecnologia mèdica, donar resposta a les necessitats normatives i /o optar a una ecocertificació.