Projectes

Pla d’equipament per a 8 + 3 centres hospitalaris a Camerun

La UTE CID/JG Ingenieros ha desenvolupat els estudis arquitectònics i tècnics per a la construcció de 8 hospitals regionals i la renovació de 3 hospitals universitaris (CHU Yaoundé, HG Yaoundé i HG Douala) de la xarxa d’hospitals públics de Camerun, sota un contracte marc de la República de Camerun amb Alliances Construction Cameroun (ACC).

BIOREM_enginyeria biomèdica hem completat l’equip de CID/JG per a la gestió de l’equipament, des de la fase d’avantprojecte i fins a la definició del projecte executiu per a l’adquisició i instal·lació de l’equipament, incloent l’elaboració dels 11 plans d’equipament en format room by room, la redacció del projecte de servituds en obra i instal·lacions, la redacció de plecs tècnics per a l’adquisició d’equipament, l’avaluació d’ofertes i l’elaboració dels informes tècnics d’adjudicació.

Les tasques de BIOREM són enfocades a la gestió de la tecnologia mèdica de la nova unitat

Ministère de la Santé, République du Cameroun. 2015-2017.

Serveis Home

Plans d'equipament hospitalari

Plans d'equipament hospitalari

Dissenyem i desenvolupem plans d'equipament hospitalari per a l'ampliació, trasllat i construcció de centres de salut, hospitals, laboratoris clínics i centres de recerca biomèdica.

Projectes tècnics d'equipament

Projectes tècnics d'equipament

Preparem projectes tècnics de servituds enfocats a dissenyar les instal·lacions i l'arquitectura dels espais d'acord a les necessitats de l'equipament. Per a la fase d'explotació, redactem plans de manteniment preventiu i realitzem auditories del parc d'equips.

Gestió de l'adquisició d'equipament

Gestió de l'adquisició d'equipament

Adaptem el procés d'adquisició a la institució pública o privada i als condicionants específics de l'operació. Executem els mecanismes i processos de totes les etapes de l'adquisició.

Recepció, instal·lació i funcionament

Recepció, instal·lació i funcionament

Desenvolupem, dirigim i supervisem tasques de recepció, inventari i posada en marxa de nous equips.

Equipaments científics i de recerca

Equipaments científics i de recerca

Especialització en usos i anàlisi de recursos dels equipaments científics i de recerca enfocada a optimitzar i actualitzar els models d'utilització dels recursos físics de centres punters i de referència.

Gestió ambiental de centres sanitaris

Gestió ambiental de centres sanitaris

Ideem i implantem solucions ambientals per a institucions de salut amb l'objectiu de millorar l'eficiència en el consum de recursos, avaluar la implantació de tecnologia mèdica, donar resposta a les necessitats normatives i /o optar a una ecocertificació.