Projectes

Equipament del nou laboratori de salut pública de Malabo

Emmarcats dins l' "Avantprojecte, Projecte i Direcció d'Execució del Nou Laboratori Nacional de Salut Pública de Guinea Equatorial (Malabo)" que desenvolupen el despatx d'arquitectes d'Ingennus i l'enginyeria JG Ingenieros, hem desenvolupat el Pla d'Equipament del laboratori, incloent la proposta d'equipament, les descripcions tècniques dels equips i servituds d'instal·lacions, i el grafisme d'ubicació d'equipaments sobre plànol arquitectònic.

El laboratori, de 6.000 m2 útils, es destina a l'activitat d'anàlisi clínica i recerca de suport, l'anàlisi ambiental, l'anàlisi d'aliments i l'anàlisi de medicaments. El projecte es troba ara en fase final de redacció.

Des de BIOREM hem desenvolupat el Pla d’Equipament del nou centre de recerca biomèdica de l’Institut d’Oncologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (centre VHIO)

Ministeri de Sanitat i Benestar Social. Guinea Equatorial. 2016-2018.

Serveis Home

Plans d'equipament hospitalari

Plans d'equipament hospitalari

Dissenyem i desenvolupem plans d'equipament hospitalari per a l'ampliació, trasllat i construcció de centres de salut, hospitals, laboratoris clínics i centres de recerca biomèdica.

Projectes tècnics d'equipament

Projectes tècnics d'equipament

Preparem projectes tècnics de servituds enfocats a dissenyar les instal·lacions i l'arquitectura dels espais d'acord a les necessitats de l'equipament. Per a la fase d'explotació, redactem plans de manteniment preventiu i realitzem auditories del parc d'equips.

Gestió de l'adquisició d'equipament

Gestió de l'adquisició d'equipament

Adaptem el procés d'adquisició a la institució pública o privada i als condicionants específics de l'operació. Executem els mecanismes i processos de totes les etapes de l'adquisició.

Recepció, instal·lació i funcionament

Recepció, instal·lació i funcionament

Desenvolupem, dirigim i supervisem tasques de recepció, inventari i posada en marxa de nous equips.

Equipaments científics i de recerca

Equipaments científics i de recerca

Especialització en usos i anàlisi de recursos dels equipaments científics i de recerca enfocada a optimitzar i actualitzar els models d'utilització dels recursos físics de centres punters i de referència.

Gestió ambiental de centres sanitaris

Gestió ambiental de centres sanitaris

Ideem i implantem solucions ambientals per a institucions de salut amb l'objectiu de millorar l'eficiència en el consum de recursos, avaluar la implantació de tecnologia mèdica, donar resposta a les necessitats normatives i /o optar a una ecocertificació.