Projectes

Equipament del nou Hospital San Juan de Dios de Pamplona

La reforma i ampliació de l’Hospital San Juan de Dios de Pamplona ha permès un creixement del centre de 6.000 a 34.000 m2. El nou edifici inclou 8 quiròfans, 120 llits d’hospitalització, dues unitats de rehabilitació i els nous serveis de radiologia, laboratori i consultes externes.

Les tasques d’equipament del nou edifici les iniciàrem amb el Pla d’Equipament per serveis i, posteriorment, en vam desenvolupar el projecte de servituds de l’equipament en obra i les instal·lacions, la redacció dels Plecs Tècnics per a l’adquisició de l’equipament, els informes tècnics d’adjudicació i la recepció, instal·lació i inventari dels equips.

El trasllat de l’activitat al nou edifici es dugué a terme a finals del 2014, moment en què s’inicià la reforma de l’edifici antic. El conjunt d’actuacions d’ampliació i reforma finalitzà a inicis del 2016 i l’hospital, sense haver aturat mai l’activitat, és ara totalment operatiu.

El conjunt d’actuacions d’ampliació i reforma finalitzà a inicis del 2016 i l’hospital, sense haver aturat mai l’activitat, és ara totalment operatiu

Orden Hospitalaria San Juan de Dios. 2010-2015.

Serveis Home

Plans d'equipament hospitalari

Plans d'equipament hospitalari

Dissenyem i desenvolupem plans d'equipament hospitalari per a l'ampliació, trasllat i construcció de centres de salut, hospitals, laboratoris clínics i centres de recerca biomèdica.

Projectes tècnics d'equipament

Projectes tècnics d'equipament

Preparem projectes tècnics de servituds enfocats a dissenyar les instal·lacions i l'arquitectura dels espais d'acord a les necessitats de l'equipament. Per a la fase d'explotació, redactem plans de manteniment preventiu i realitzem auditories del parc d'equips.

Gestió de l'adquisició d'equipament

Gestió de l'adquisició d'equipament

Adaptem el procés d'adquisició a la institució pública o privada i als condicionants específics de l'operació. Executem els mecanismes i processos de totes les etapes de l'adquisició.

Recepció, instal·lació i funcionament

Recepció, instal·lació i funcionament

Desenvolupem, dirigim i supervisem tasques de recepció, inventari i posada en marxa de nous equips.

Equipaments científics i de recerca

Equipaments científics i de recerca

Especialització en usos i anàlisi de recursos dels equipaments científics i de recerca enfocada a optimitzar i actualitzar els models d'utilització dels recursos físics de centres punters i de referència.

Gestió ambiental de centres sanitaris

Gestió ambiental de centres sanitaris

Ideem i implantem solucions ambientals per a institucions de salut amb l'objectiu de millorar l'eficiència en el consum de recursos, avaluar la implantació de tecnologia mèdica, donar resposta a les necessitats normatives i /o optar a una ecocertificació.