Qui som

Compromís científic-tècnic

Per assolir els objectius de cada projecte, treballem amb el màxim rigor totes les etapes que el configuren, assegurant la total traçabilitat de la informació i l’estricta adscripció als calendaris de treball

A BIOREM mantenim un compromís constant amb l’excel·lència científico-tècnica dels nostres projectes. La formació i millora contínua, els estàndards internacionals, l’objectivitat i la transferència de coneixements són els criteris bàsics de la nostra activitat.

Per assolir els objectius de cada projecte, treballem amb el màxim rigor totes les etapes que el configuren, assegurant la total traçabilitat de la informació i l’estricta adscripció als calendaris de treball.

A més, per adequar-nos al perfil de cada escenari de treball, preparem equips a mida integrats per especialistes en diferents disciplines, dirigits sempre per un professional de formació acadèmica i experiència prèvia orientades al projecte en curs.

La quarta pota del nostre diagrama metodològic és la contínua comunicació amb el client, persistint per aconseguir completa bidireccionalitat, per assegurar-nos que ens anem adaptant amb el nostre projecte a la realitat viva de l’entitat de salut.

Serveis Home

Plans d'equipament hospitalari

Plans d'equipament hospitalari

Dissenyem i desenvolupem plans d'equipament hospitalari per a l'ampliació, trasllat i construcció de centres de salut, hospitals, laboratoris clínics i centres de recerca biomèdica.

Projectes tècnics d'equipament

Projectes tècnics d'equipament

Preparem projectes tècnics de servituds enfocats a dissenyar les instal·lacions i l'arquitectura dels espais d'acord a les necessitats de l'equipament. Per a la fase d'explotació, redactem plans de manteniment preventiu i realitzem auditories del parc d'equips.

Gestió de l'adquisició d'equipament

Gestió de l'adquisició d'equipament

Adaptem el procés d'adquisició a la institució pública o privada i als condicionants específics de l'operació. Executem els mecanismes i processos de totes les etapes de l'adquisició.

Recepció, instal·lació i funcionament

Recepció, instal·lació i funcionament

Desenvolupem, dirigim i supervisem tasques de recepció, inventari i posada en marxa de nous equips.

Equipaments científics i de recerca

Equipaments científics i de recerca

Especialització en usos i anàlisi de recursos dels equipaments científics i de recerca enfocada a optimitzar i actualitzar els models d'utilització dels recursos físics de centres punters i de referència.

Gestió ambiental de centres sanitaris

Gestió ambiental de centres sanitaris

Ideem i implantem solucions ambientals per a institucions de salut amb l'objectiu de millorar l'eficiència en el consum de recursos, avaluar la implantació de tecnologia mèdica, donar resposta a les necessitats normatives i /o optar a una ecocertificació.