Projectes

Implantació de sistemes de gestió de pacient a tres hospitals de Brasil

Sota la direcció i gestió del Consorci de Salut i Social de Catalunya, CSC, l’equip expert en equipament biomèdic de BIOREM va participar al Projecte de Desenvolupament i Implantació de Dispositius de Gestió en l'Àmbit de l'EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) Matriu i dels Hospitals Universitaris Federals.

Les nostres tasques inclogueren la revisió de la capacitat instal·lada als 3 hospitals universitaris federals en relació a l'estructura i els equipaments mèdics; l’avaluació de l'estat dels equips biomèdics, llur manteniment i adequació als serveis assistencials; l’avaluació de l'estat dels edificis i instal·lacions en relació al manteniment i estat de l’equipament; i l’avaluació del sistema de gestió d'infraestructures dels hospitals, l'organització i el sistema de gestió.

Les tasques de BIOREM són enfocades a la gestió de la tecnologia mèdica de la nova unitat

Consorci de Salut i Social de Catalunya i Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 2015.

Serveis Home

Plans d'equipament hospitalari

Plans d'equipament hospitalari

Dissenyem i desenvolupem plans d'equipament hospitalari per a l'ampliació, trasllat i construcció de centres de salut, hospitals, laboratoris clínics i centres de recerca biomèdica.

Projectes tècnics d'equipament

Projectes tècnics d'equipament

Preparem projectes tècnics de servituds enfocats a dissenyar les instal·lacions i l'arquitectura dels espais d'acord a les necessitats de l'equipament. Per a la fase d'explotació, redactem plans de manteniment preventiu i realitzem auditories del parc d'equips.

Gestió de l'adquisició d'equipament

Gestió de l'adquisició d'equipament

Adaptem el procés d'adquisició a la institució pública o privada i als condicionants específics de l'operació. Executem els mecanismes i processos de totes les etapes de l'adquisició.

Recepció, instal·lació i funcionament

Recepció, instal·lació i funcionament

Desenvolupem, dirigim i supervisem tasques de recepció, inventari i posada en marxa de nous equips.

Equipaments científics i de recerca

Equipaments científics i de recerca

Especialització en usos i anàlisi de recursos dels equipaments científics i de recerca enfocada a optimitzar i actualitzar els models d'utilització dels recursos físics de centres punters i de referència.

Gestió ambiental de centres sanitaris

Gestió ambiental de centres sanitaris

Ideem i implantem solucions ambientals per a institucions de salut amb l'objectiu de millorar l'eficiència en el consum de recursos, avaluar la implantació de tecnologia mèdica, donar resposta a les necessitats normatives i /o optar a una ecocertificació.