Projectes

Anàlisi de tecnologies per a la millora de la salut en àrees amb fluorosis

BIOREM participem al projecte FLOWERED, emmarcat dins el programa Horitzó 2020 de la Unió Europea. L’objectiu del projecte és el disseny d’un sistema sostenible de gestió d’aigua, sòls i agricultura en àrees afectades per contaminació de fluorur a la zona de la Gran Vall del Rift, a l’Àfrica Oriental, amb un focus especial en el desenvolupament de tecnologies de defluorització per a l’obtenció d’aigua potable.

El projecte engloba un consorci de 14 institucions de perfils diversos (instituts de recerca, ONGs, petites empreses i una agència internacional), 8 d’europees i 6 d’africanes. Aprofitant la nostra expertesa en la gestió de tecnologies i en els àmbits de la salut, les aigües i la remediació, BIOREM ens centrem en l’avaluació de l’impacte socio-econòmic del projecte i en l’anàlisi de l’aplicabilitat de les noves tecnologies de defluorització proposades.

Si voleu més detalls del projecte, consulteu-los al web del projecte: http://www.floweredproject.org/en/index.php .

Les tasques de BIOREM són enfocades a la gestió de la tecnologia mèdica de la nova unitat

Horizon 2020 EU Research and Innovation Programme. 2016-2019.

Serveis Home

Plans d'equipament hospitalari

Plans d'equipament hospitalari

Dissenyem i desenvolupem plans d'equipament hospitalari per a l'ampliació, trasllat i construcció de centres de salut, hospitals, laboratoris clínics i centres de recerca biomèdica.

Projectes tècnics d'equipament

Projectes tècnics d'equipament

Preparem projectes tècnics de servituds enfocats a dissenyar les instal·lacions i l'arquitectura dels espais d'acord a les necessitats de l'equipament. Per a la fase d'explotació, redactem plans de manteniment preventiu i realitzem auditories del parc d'equips.

Gestió de l'adquisició d'equipament

Gestió de l'adquisició d'equipament

Adaptem el procés d'adquisició a la institució pública o privada i als condicionants específics de l'operació. Executem els mecanismes i processos de totes les etapes de l'adquisició.

Recepció, instal·lació i funcionament

Recepció, instal·lació i funcionament

Desenvolupem, dirigim i supervisem tasques de recepció, inventari i posada en marxa de nous equips.

Equipaments científics i de recerca

Equipaments científics i de recerca

Especialització en usos i anàlisi de recursos dels equipaments científics i de recerca enfocada a optimitzar i actualitzar els models d'utilització dels recursos físics de centres punters i de referència.

Gestió ambiental de centres sanitaris

Gestió ambiental de centres sanitaris

Ideem i implantem solucions ambientals per a institucions de salut amb l'objectiu de millorar l'eficiència en el consum de recursos, avaluar la implantació de tecnologia mèdica, donar resposta a les necessitats normatives i /o optar a una ecocertificació.