Enginyeria

Solucions per a empreses proveïdores de serveis sanitaris

Ens hem especialitzat en aspectes tècnics de l’equipament  –projectes tècnics, instal·lació, servituds en l’obra civil i les instal·lacions, plecs d’adquisició, manteniment, desmuntatge i reciclatge – . Aquests aspectes els integrem i complementem amb tasques d’enginyeria de les instal·lacions i els equipaments, l’optimització dels recursos tecnològics i la proposta d’eines d’ecogestió per potenciar la sostenibilitat de les institucions, la tecnologia i el seu entorn.

Per formació acadèmica i per àmplia experiència en hospitals, centres de recerca, consultories i oficines tècniques d'enginyeria i arquitectura, estem convençuts d'aportar idees robustes que ajuden i han ajudat a les entitats i empreses proveïdores de serveis sanitaris a treballar en organitzacions optimitzades i en entorns segurs, eficaços i eficients.

 

Ens hem especialitzat en aspectes tècnics de l’equipament: projectes tècnics, instal·lació, servituds en l’obra civil i les instal·lacions, plecs d’adquisició, manteniment, desmuntatge i reciclatge

Serveis Home

Plans d'equipament hospitalari

Plans d'equipament hospitalari

Dissenyem i desenvolupem plans d'equipament hospitalari per a l'ampliació, trasllat i construcció de centres de salut, hospitals, laboratoris clínics i centres de recerca biomèdica.

Projectes tècnics d'equipament

Projectes tècnics d'equipament

Preparem projectes tècnics de servituds enfocats a dissenyar les instal·lacions i l'arquitectura dels espais d'acord a les necessitats de l'equipament. Per a la fase d'explotació, redactem plans de manteniment preventiu i realitzem auditories del parc d'equips.

Gestió de l'adquisició d'equipament

Gestió de l'adquisició d'equipament

Adaptem el procés d'adquisició a la institució pública o privada i als condicionants específics de l'operació. Executem els mecanismes i processos de totes les etapes de l'adquisició.

Recepció, instal·lació i funcionament

Recepció, instal·lació i funcionament

Desenvolupem, dirigim i supervisem tasques de recepció, inventari i posada en marxa de nous equips.

Equipaments científics i de recerca

Equipaments científics i de recerca

Especialització en usos i anàlisi de recursos dels equipaments científics i de recerca enfocada a optimitzar i actualitzar els models d'utilització dels recursos físics de centres punters i de referència.

Gestió ambiental de centres sanitaris

Gestió ambiental de centres sanitaris

Ideem i implantem solucions ambientals per a institucions de salut amb l'objectiu de millorar l'eficiència en el consum de recursos, avaluar la implantació de tecnologia mèdica, donar resposta a les necessitats normatives i /o optar a una ecocertificació.