Ecogestió

Propostes ambientals per al sector salut

L’eficiència ambiental forma part dels nostres criteris d’enginyeria de l’equipament hospitalari i integrem, sota aquesta idea, els principis de sostenibilitat a la presa de decisions i la gestió del projecte.

A més a més, us proposem l’ús d’eines, plans i sistemes de millora ambiental pensats per reduir l’impacte del centre sobre l’entorn, optimitzar el consum de recursos o donar resposta a necessitats normatives en el camp ambiental.

La nostra dedicació i coneixement tècnic del sector hospitalari, combinats amb la formació en el camp de l’enginyeria ambiental i una llarga experiència prèvia en remediació ambiental, ens permet adaptar les eines de gestió ambiental a la realitat dels centres sanitaris, assegurant-ne l’encaix.

Serveis Home

Plans d'equipament hospitalari

Plans d'equipament hospitalari

Dissenyem i desenvolupem plans d'equipament hospitalari per a l'ampliació, trasllat i construcció de centres de salut, hospitals, laboratoris clínics i centres de recerca biomèdica.

Projectes tècnics d'equipament

Projectes tècnics d'equipament

Preparem projectes tècnics de servituds enfocats a dissenyar les instal·lacions i l'arquitectura dels espais d'acord a les necessitats de l'equipament. Per a la fase d'explotació, redactem plans de manteniment preventiu i realitzem auditories del parc d'equips.

Gestió de l'adquisició d'equipament

Gestió de l'adquisició d'equipament

Adaptem el procés d'adquisició a la institució pública o privada i als condicionants específics de l'operació. Executem els mecanismes i processos de totes les etapes de l'adquisició.

Recepció, instal·lació i funcionament

Recepció, instal·lació i funcionament

Desenvolupem, dirigim i supervisem tasques de recepció, inventari i posada en marxa de nous equips.

Equipaments científics i de recerca

Equipaments científics i de recerca

Especialització en usos i anàlisi de recursos dels equipaments científics i de recerca enfocada a optimitzar i actualitzar els models d'utilització dels recursos físics de centres punters i de referència.

Gestió ambiental de centres sanitaris

Gestió ambiental de centres sanitaris

Ideem i implantem solucions ambientals per a institucions de salut amb l'objectiu de millorar l'eficiència en el consum de recursos, avaluar la implantació de tecnologia mèdica, donar resposta a les necessitats normatives i /o optar a una ecocertificació.