Projectes

Equipament del nou laboratori de salut pública de Malabo

04/07/2017 0:00:00

Emmarcats dins l' "Avantprojecte, Projecte i Direcció d'Execució del Nou Laboratori Nacional de Salut Pública de Guinea Equatorial (Malabo)" que desenvolupen el despatx d'arquitectes d'Ingennus i l'enginyeria JG Ingenieros, hem desenvolupat el Pla d'Equipament del laboratori, incloent la proposta d'equipament, les descripcions tècniques dels equips i servituds d'instal·lacions, i el grafisme d'ubicació d'equipaments sobre plànol arquitectònic.

El laboratori, de 6.000 m2 útils, es destina a l'activitat d'anàlisi clínica i recerca de suport, l'anàlisi ambiental, l'anàlisi d'aliments i l'anàlisi de medicaments. El projecte es troba ara en fase final de redacció.

Des de BIOREM hem desenvolupat el Pla d’Equipament del nou centre de recerca biomèdica de l’Institut d’Oncologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (centre VHIO)

Ministeri de Sanitat i Benestar Social. Guinea Equatorial. 2016-2018.

Services Home

Medical equipment planning

Services Home

20/01/2021 0:00:00

Hospital and laboratory equipment plans for healthcare centers, laboratories, hospital networks and emergency infrastructures.

Medical equipment planning
Medical equipment planning

Consulting in medical technology

Services Home

20/01/2021 0:00:00

Consulting projects on medical and scientific technology: planning, invest assessment, technology analysis, innovation, relocation and management models.

Consulting in medical technology
Consulting in medical technology

Equipment management

Services Home

20/01/2021 0:00:00

Design and PM for equipment acquisition, installation, commissioning and training, inventory, and environmental management.

Equipment management
Equipment management

COVID-19 emergency response

Services Home

13/03/2017 0:00:00

As experts on biomedical equipment, we have participated in the technical assessment of medical equipment for installation and use in COVID-19 temporary and emergency infrastructures.

COVID-19 emergency response
COVID-19 emergency response

Publications & Education

Services Home

14/03/2017 0:00:00

Check our latest publications and specialized courses. Today's highlights: paper on smart technologies in intensive care units, recently published on Hospitecnia's website.

Publications & Education
Publications & Education

Latest news

Services Home

15/03/2017 0:00:00

Latest news from biomedical equipment: new infrastructures, products, technology innovation, scientific advances and related knowledge.

Latest news
Latest news