Projectes

Implantació de sistemes de gestió de pacient a tres hospitals de Brasil

17/01/2018 0:00:00

Sota la direcció i gestió del Consorci de Salut i Social de Catalunya, CSC, l’equip expert en equipament biomèdic de BIOREM va participar al Projecte de Desenvolupament i Implantació de Dispositius de Gestió en l'Àmbit de l'EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) Matriu i dels Hospitals Universitaris Federals.

Les nostres tasques inclogueren la revisió de la capacitat instal·lada als 3 hospitals universitaris federals en relació a l'estructura i els equipaments mèdics; l’avaluació de l'estat dels equips biomèdics, llur manteniment i adequació als serveis assistencials; l’avaluació de l'estat dels edificis i instal·lacions en relació al manteniment i estat de l’equipament; i l’avaluació del sistema de gestió d'infraestructures dels hospitals, l'organització i el sistema de gestió.

Les tasques de BIOREM són enfocades a la gestió de la tecnologia mèdica de la nova unitat

Consorci de Salut i Social de Catalunya i Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 2015.

Services Home

COVID-19 emergency response

Services Home

13/03/2017 0:00:00

We are conducting biomedical equipment assessment –technical specifications, functionalities, components and installation requirements– to allow its use in COVID-19 temporary and emergency infrastructures.

COVID-19 emergency response
COVID-19 emergency response

Medical equipment plans & projects

Services Home

14/03/2017 0:00:00

We design medical equipment plans for new and remodeled healthcare centers and biomedical research institutions. And develop their technical projects for the definition of installation requirements and the design of engineering installations and architectural rooms.

Medical equipment plans & projects
Medical equipment plans & projects

Equipment acquisition

Services Home

15/03/2017 0:00:00

We adapt the process of equipment acquisition to the needs and characteristics of the public or private healthcare institution. We develop tools and processes for each step of the acquisition.

Equipment acquisition
Equipment acquisition

Installation, commissioning and training

Services Home

16/03/2017 0:00:00

We design, develop and assist on processes of equipment installation, commissioning and training for your healthcare institution.

Installation, commissioning and training
Installation, commissioning and training

Biomedical research centers

Services Home

17/03/2017 0:00:00

Assessment and optimization of the building distribution and physical resources use for the design, management and upgrade of scientific and research centers.

Biomedical research centers
Biomedical research centers

Environmental management

Services Home

18/03/2017 0:00:00

We ideate and implement environmental solutions for healthcare institutions aimed at improving resource consumption efficiency, assessing the installation of medical technology, fulfilling legal requirements and/or acquiring an ecocertification.

Environmental management
Environmental management