Projectes

Implantació de sistemes de gestió de pacient a tres hospitals de Brasil

17/01/2018 0:00:00

Sota la direcció i gestió del Consorci de Salut i Social de Catalunya, CSC, l’equip expert en equipament biomèdic de BIOREM va participar al Projecte de Desenvolupament i Implantació de Dispositius de Gestió en l'Àmbit de l'EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) Matriu i dels Hospitals Universitaris Federals.

Les nostres tasques inclogueren la revisió de la capacitat instal·lada als 3 hospitals universitaris federals en relació a l'estructura i els equipaments mèdics; l’avaluació de l'estat dels equips biomèdics, llur manteniment i adequació als serveis assistencials; l’avaluació de l'estat dels edificis i instal·lacions en relació al manteniment i estat de l’equipament; i l’avaluació del sistema de gestió d'infraestructures dels hospitals, l'organització i el sistema de gestió.

Les tasques de BIOREM són enfocades a la gestió de la tecnologia mèdica de la nova unitat

Consorci de Salut i Social de Catalunya i Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 2015.

Services Home

Medical equipment planning

Services Home

20/01/2021 0:00:00

Hospital and laboratory equipment plans for healthcare centers, laboratories, hospital networks and emergency infrastructures.

Medical equipment planning
Medical equipment planning

Consulting in medical technology

Services Home

20/01/2021 0:00:00

Consulting projects on medical and scientific technology: planning, invest assessment, technology analysis, innovation, relocation and management models.

Consulting in medical technology
Consulting in medical technology

Equipment management

Services Home

20/01/2021 0:00:00

Design and PM for equipment acquisition, installation, commissioning and training, inventory, and environmental management.

Equipment management
Equipment management

COVID-19 emergency response

Services Home

13/03/2017 0:00:00

As experts on biomedical equipment, we have participated in the technical assessment of medical equipment for installation and use in COVID-19 temporary and emergency infrastructures.

COVID-19 emergency response
COVID-19 emergency response

Publications & Education

Services Home

14/03/2017 0:00:00

Check our latest publications and specialized courses. Today's highlights: paper on smart technologies in intensive care units, recently published on Hospitecnia's website.

Publications & Education
Publications & Education

Latest news

Services Home

15/03/2017 0:00:00

Latest news from biomedical equipment: new infrastructures, products, technology innovation, scientific advances and related knowledge.

Latest news
Latest news