Projectes

Anàlisi de tecnologies per a la millora de la salut en àrees amb fluorosis

Anàlisi de tecnologies per a la millora de la salut en àrees amb fluorosis

BIOREM participem al projecte FLOWERED, emmarcat dins el programa Horitzó 2020 de la Unió Europea i destinat al desenvolupament de sistemes de gestió de l'aigua i tecnologies de defluoridització en zones afectades per presència de fluor.

Supervisió de l'equipament per a la reconstrucció de l'hospital de Banja Luka

Supervisió de l'equipament per a la reconstrucció de l'hospital de Banja Luka

S'ha dut a terme la reconstrucció i re-equipament del cos central de l'hospital universitari de Banja Luka, que allotja 7 plantes d'hospitalització per a 700 pacients, 12 quiròfans, esterilització, urgències, UCIs, anatomia patològica, farmàcia i laboratori.

Projecte executiu d’equipament El Niño i La Maternidad de Panamà

Projecte executiu d’equipament El Niño i La Maternidad de Panamà

El projecte defineix el marc constructiu de dos centres sanitaris d’atenció materno-infantil a Panamà: l’hospital de El Niño i la Maternidad de Santo Tomás. Tots dos centres, contigus, engloben una superfície total de 85.000 m2 i ofereixen 720 llits.

Pla d’equipament per a 8 + 3 centres hospitalaris a Camerun

Pla d’equipament per a 8 + 3 centres hospitalaris a Camerun

BIOREM_enginyeria biomèdica hem completat l'equip de CID/JG per a la gestió de l'equipament mèdic en el marc de desenvolupament dels estudis tècnics i arquitectònics de 8 hospitals regionals i 3 hospitals generals a Camerun.

Pla d'equipament de la nova UCI pediàtrica de l'Hospital Sant Joan de Déu

Pla d'equipament de la nova UCI pediàtrica de l'Hospital Sant Joan de Déu

El 2018 entrà en funcionament la nova Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'hospital pediàtric de Sant Joan de Déu de Barcelona. La nova unitat, de 1.440 m2, substitueix l'anterior, de 380, amb l'objectiu de millorar l'eficiència i ergonomia del servei i l'estada dels pacients i familiars.

Trasllat de l'Institut de Recerca Biomèdica de l'Hospital de Sant Pau

Trasllat de l'Institut de Recerca Biomèdica de l'Hospital de Sant Pau

L'Insitut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau prepara el trasllat de l'activitat científica al nou edifici ubicat al carrer de Sant Quintí, dins el recinte hospitalari.

Equipament del nou laboratori de salut pública de Malabo

Equipament del nou laboratori de salut pública de Malabo

Emmarcats dins l' "Avantprojecte, Projecte i Direcció d'Execució del Nou Laboratori Nacional de Salut Pública de Guinea Equatorial (Malabo)" hem desenvolupat el Pla d'Equipament del laboratori, les descripcions tècniques dels equips i servituds d'instal·lacions, i el grafisme d'ubicació d'equipaments sobre plànol arquitectònic.

Pla d’Equipament del nou laboratori de recerca biomèdica CELLEX-VHIO

Pla d’Equipament del nou laboratori de recerca biomèdica CELLEX-VHIO

El Pla d’Equipament inclou els equips de laboratori per especialitat, els equips generals de laboratori, el mobiliari de laboratori i el mobiliari general.

Suport a projectes d'inversió en equipament del BID a Bolívia

Suport a projectes d'inversió en equipament del BID a Bolívia

Des del 2015, BIOREM participa com a expert en enginyeria biomèdica hospitalària per a l'avaluació dels projectes d'equipament mèdic finançats pel Banc Interamericà de Desenvolupament (BID) a Bolívia.

Pla d'Equipament de la nova Clínica Angloamericana de Lima

Pla d'Equipament de la nova Clínica Angloamericana de Lima

L'ampliació de la Clínica Angloamericana de Lima (Perú) preveu la construcció de 3 nous edificis per a l'activitat hospitalària, amb un total de 40.000 m2.

Implantació de l’EMAS a l’Hospital Sant Pere Claver

Implantació de l’EMAS a l’Hospital Sant Pere Claver

Des de BIOREM treballem conjuntament amb la Fundació Sant Pere Claver per dur a terme l’ambientalització del centre i dissenyar un Sistema de Gestió Ambiental EMAS.

Implantació de sistemes de gestió de pacient a tres hospitals de Brasil

Implantació de sistemes de gestió de pacient a tres hospitals de Brasil

Sota la direcció i gestió del Consorci de Salut i Social de Catalunya, CSC, l’equip expert en equipament biomèdic de BIOREM va participar al Projecte de Desenvolupament i Implantació de Dispositius de Gestió en l'Àmbit de l'EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) Matriu i dels Hospitals Universitaris Federals.

Recepció d'equipament biomèdic al nou Hospital Cheikh Khalifa

Recepció d'equipament biomèdic al  nou Hospital Cheikh Khalifa

Per a la construcció i entrada en funcionament de l'hospital, BIOREM ha dut a gterme la revisió del pla d'equipament així com la recepció, coordinació d'instal·lació i verificació de posada en funcionament de l'equipament biomèdic.

Equipament del nou Hospital Sant Joan de Déu de Manresa

Equipament del nou Hospital Sant Joan de Déu de Manresa

L'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa té actualment una superfície de 60.000 m2 (40.000 m2 del nou edifici 20.000 m2 de l'edifici inicial), i uns 18.000 m2 d'aparcament. Amb la construcció del nou edifici, l'hospital disposa ara de 402 llits –ampliables-, 17 quiròfans, 4 sales de parts, 69 consultoris, 54 boxes d’urgències ampliables i 16 llits d’observació d’urgències.

Equipament del nou Hospital San Juan de Dios de Pamplona

Equipament del nou Hospital San Juan de Dios de Pamplona

El nou edifici inclou 8 quiròfans, 120 llits d’hospitalització, dues unitats de rehabilitació i els nous serveis de radiologia, laboratori i consultes externes.

Grafisme de l´equipament dels Hospitals Maipú i Florida de Xile

Grafisme de l´equipament dels Hospitals Maipú i Florida de Xile

BIOREM s’ha incorporat a l’equip liderat per BBATS com a expert en equipament hospitalari i dins el projecte d’arquitectura i especialitats dels hospitals de La Florida i Maipú.

Serveis Home

Plans d'equipament hospitalari

Plans d'equipament hospitalari

Dissenyem i desenvolupem plans d'equipament hospitalari per a l'ampliació, trasllat i construcció de centres de salut, hospitals, laboratoris clínics i centres de recerca biomèdica.

Projectes tècnics d'equipament

Projectes tècnics d'equipament

Preparem projectes tècnics de servituds enfocats a dissenyar les instal·lacions i l'arquitectura dels espais d'acord a les necessitats de l'equipament. Per a la fase d'explotació, redactem plans de manteniment preventiu i realitzem auditories del parc d'equips.

Gestió de l'adquisició d'equipament

Gestió de l'adquisició d'equipament

Adaptem el procés d'adquisició a la institució pública o privada i als condicionants específics de l'operació. Executem els mecanismes i processos de totes les etapes de l'adquisició.

Recepció, instal·lació i funcionament

Recepció, instal·lació i funcionament

Desenvolupem, dirigim i supervisem tasques de recepció, inventari i posada en marxa de nous equips.

Equipaments científics i de recerca

Equipaments científics i de recerca

Especialització en usos i anàlisi de recursos dels equipaments científics i de recerca enfocada a optimitzar i actualitzar els models d'utilització dels recursos físics de centres punters i de referència.

Gestió ambiental de centres sanitaris

Gestió ambiental de centres sanitaris

Ideem i implantem solucions ambientals per a institucions de salut amb l'objectiu de millorar l'eficiència en el consum de recursos, avaluar la implantació de tecnologia mèdica, donar resposta a les necessitats normatives i /o optar a una ecocertificació.