Projectes

Pla d’Equipament del nou laboratori de recerca biomèdica CELLEX-VHIO

Pla d’Equipament del nou laboratori de recerca biomèdica CELLEX-VHIO

El Pla d’Equipament inclou els equips de laboratori per especialitat, els equips generals de laboratori, el mobiliari de laboratori i el mobiliari general.

Equipament del nou laboratori de salut pública de Malabo

Equipament del nou laboratori de salut pública de Malabo

Emmarcats dins l' "Avantprojecte, Projecte i Direcció d'Execució del Nou Laboratori Nacional de Salut Pública de Guinea Equatorial (Malabo)" hem desenvolupat el Pla d'Equipament del laboratori, les descripcions tècniques dels equips i servituds d'instal·lacions, i el grafisme d'ubicació d'equipaments sobre plànol arquitectònic.

Trasllat de l'Institut de Recerca Biomèdica de l'Hospital de Sant Pau

Trasllat de l'Institut de Recerca Biomèdica de l'Hospital de Sant Pau

L'Insitut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau prepara el trasllat de l'activitat científica al nou edifici ubicat al carrer de Sant Quintí, dins el recinte hospitalari.

Equipament del nou Hospital San Juan de Dios de Pamplona

Equipament del nou Hospital San Juan de Dios de Pamplona

El nou edifici inclou 8 quiròfans, 120 llits d’hospitalització, dues unitats de rehabilitació i els nous serveis de radiologia, laboratori i consultes externes.

Grafisme de l´equipament dels Hospitals Maipú i Florida de Xile

Grafisme de l´equipament dels Hospitals Maipú i Florida de Xile

BIOREM s’ha incorporat a l’equip liderat per BBATS com a expert en equipament hospitalari i dins el projecte d’arquitectura i especialitats dels hospitals de La Florida i Maipú.

Implantació de l’EMAS a l’Hospital Sant Pere Claver

Implantació de l’EMAS a l’Hospital Sant Pere Claver

Des de BIOREM treballem conjuntament amb la Fundació Sant Pere Claver per dur a terme l’ambientalització del centre i dissenyar un Sistema de Gestió Ambiental EMAS.

Pla d'Equipament de la nova Clínica Angloamericana de Lima

Pla d'Equipament de la nova Clínica Angloamericana de Lima

L'ampliació de la Clínica Angloamericana de Lima (Perú) preveu la construcció de 3 nous edificis per a l'activitat hospitalària, amb un total de 40.000 m2.

Suport a projectes d'inversió en equipament del BID a Bolívia

Suport a projectes d'inversió en equipament del BID a Bolívia

Des del 2015, BIOREM participa com a expert en enginyeria biomèdica hospitalària per a l'avaluació dels projectes d'equipament mèdic finançats pel Banc Interamericà de Desenvolupament (BID) a Bolívia.

Serveis

Plans d'equipament hospitalari

Plans d'equipament hospitalari

Dissenyem i desenvolupem plans d'equipament hospitalari per a l'ampliació, trasllat i construcció de centres de salut, hospitals, laboratoris clínics i centres de recerca biomèdica.

Projectes tècnics d'equipament

Projectes tècnics d'equipament

Preparem projectes tècnics de servituds enfocats a dissenyar les instal·lacions i l'arquitectura dels espais d'acord a les necessitats de l'equipament. Per a la fase d'explotació, redactem plans de manteniment preventiu i realitzem auditories del parc d'equips.

Gestió de l'adquisició d'equipament

Gestió de l'adquisició d'equipament

Adaptem el procés d'adquisició a la institució pública o privada i als condicionants específics de l'operació. Executem els mecanismes i processos de totes les etapes de l'adquisició.

Recepció, instal·lació i funcionament

Recepció, instal·lació i funcionament

Desenvolupem, dirigim i supervisem tasques de recepció, inventari i posada en marxa de nous equips.

Equipaments científics i de recerca

Equipaments científics i de recerca

Especialització en usos i anàlisi de recursos dels equipaments científics i de recerca enfocada a optimitzar i actualitzar els models d'utilització dels recursos físics de centres punters i de referència.

Gestió ambiental de centres sanitaris

Gestió ambiental de centres sanitaris

Ideem i implantem solucions ambientals per a institucions de salut amb l'objectiu de millorar l'eficiència en el consum de recursos, avaluar la implantació de tecnologia mèdica, donar resposta a les necessitats normatives i /o optar a una ecocertificació.